Litteratur

Min litterära nyfikenhet väcktes tidigt, men det var främst genom en engagerande modersmålslärare i åttan och nian som mitt intresse för ord på riktigt befästes. Genom åren har jag provat på lite olika genrer, men för tillfället ligger ungdomslitteraturen och i synnerhet pojkars läsning mig närmast om hjärtat. Nedan några nedslag i min litterära verksamhet.

* 2011: Barnprogram för TV7

* 2010: 3:e pris i Schildts barnbokstävling

* 2009: Ungdomsromanen Activator (eget förlag)

* 2009: Läromedlet Full koll 7-8 (Schildts förlag)

* 2008: Läromedlet Full koll 5-6 (Schildts förlag)

* 2008: Familjeandakter i Radio Vega

* 2008: Barnprogram i Radio Dei

* 1999: Läromedlet Ordbävning (Schildts förlag)

* 1991: 1:a pris i Tondiktarnas lyriktävling

Jag har dessutom skrivit en del artiklar för olika kristna tidningar såsom Korsets budskap, Sändebudet, Vinterblommor och Kristet perspektiv.

  

Tonal och litterär kreativitet