Ordbävning

pic-ordbavningOrdbävning är ett arbetsmaterial bestående av skrivövningar och ordlaborationer, tänkta att komplettera den skrivträning som sker i åk 3-6.

Övningarna syftar främst till att på olika sätt främja varje elevs eget skrivande, både vad grammatiken och kreativiteten beträffar. I omväxlande övningar får eleverna arbeta med att utveckla sitt språk, bland annat i form av rim, ljudlek, dialog, argumentation, satsanalys och rättstavning.

Illustrationerna är gjorda av Jyrki Nykänen. Materialet är slutsålt och inga nya upplagor trycks.

Tonal och litterär kreativitet