Full koll 7-8

pic-fullkoll78Full koll 7-8 är ett läromedel som med roliga övningar hjälper eleverna att frigöra och utveckla sitt kreativa skrivande. Arbetsuppgifterna består av ordlaborationer, satsövningar och textproduktion av olika slag. Alla övningar syftar till att ge eleverna större insikt i hur språket fungerar och hur det kan användas i olika skrivsituationer.

Illustrationerna är gjorda av Annika Mannström. Materialet är slutsålt och inga nya upplagor trycks.

Tonal och litterär kreativitet