Chrissong Productions

Tonal och litterär kreativitet

Chrissong Productions är ett enmansföretag inom text- och musikproduktion. Jag heter Krister Lillas och  jobbar till vardags som musiklärare vid en högstadieskola. Detta är min bisyssla.

Jag har alltid varit fascinerad av kreativt skrivande i olika former och har genom åren fått möjlighet att odla detta intresse på en mängd olika sätt. I produktionen finns allt från rockmusik och körsång för barn till dikter, teatermanus, läromedel och romaner.

Eftersom jag gör detta vid sidan av min egentliga näring är min utgivning både sporadisk och sparsam, och jag tar sällan emot beställningsarbeten men undantag görs. Tag kontakt, så får vi diskutera.

E-post: chrissong ( a t ) lillas.fi
Mobtel: +358-50-538 37 39

Däremot vill jag gärna sälja det som jag gett ut. Prisuppgifter hittar du under de enskilda utgivningarna och i prislistan.

Tonal och litterär kreativitet